74. Apparent motion of the inner planets I

Apparent motion of the inner planets I
Mișcarea aparentă a planetelor interioare I
Привидно движение на вътрешните планети I