Начало

Project UNIMIS

  • Разработване на 3 туристически продукта: лагери за астрономия, звездна навигация и произход
  • Разработване на стратегия за валоризиране на природното и културно наследство чрез възстановяване (където е приложимо) и популяризиране
  • Създаване на център за върхови постижения, който да има общ образец на региона Констанца-Добрич с цел привличане на туристи
  • Организиране на комуникационни събития