За проекта

Тематична информация

Тематика: Туризъм

Конкретна цел: Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство
Тематична цел: (6) опазване и опазване на околната среда и насърчаване на ефективността на ресурсите чрез: Инвестиционен приоритет: (6в) опазване, защита, насърчаване и развитие на природното и културното наследство

Обобщение на проект

Име на проекта (EN): A joint opened window to the universe mysteries
Акроним на проекта: UNIMIS

Период: 2014-2020
Дата на последната актуализация: 2019-10-04

уебсайт: www.unimis.ro

Дата на начало на проекта: 2018-10-04
Крайна дата на проекта: 2021-10-03
Състояние на проекта: Текущо

Общ бюджет / разходи: 1.473.253,99 EUR
Финансиране от Европейския съюз: 1.252.265,89 EUR

Project UNIMIS

  • Разработване на 3 туристически продукта: лагери за астрономия, звездна навигация и произход
  • Разработване на стратегия за валоризиране на природното и културно наследство чрез възстановяване (където е приложимо) и популяризиране
  • Създаване на център за върхови постижения, който да има общ образец на региона Констанца-Добрич с цел привличане на туристи
  • Организиране на комуникационни събития