Информация

ROBG 528

“Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената”-eMS 528

Каква е целта?
TОбщата цел на проекта е да се извлече полза от туристическия потенциал на региона (природен и културен), чрез диверсификация на туристическото предложение на трансграничния регион, съсредоточено върху научния туризъм.


Какъв е бюджетът?
1,473,253.99 евро, от които 1,252,265.87 евро от ЕФРР
Цел в средата на периода на изпълнение: 55,000 евро за ВБ, 18,000 евро за Б2, 12, евро за Б3 и 4,000 евро за Б4


Кой го изпълнява?
Водещ Бенефициент (ВБ): Природонаучен музеен комплекс Констанца
Бенефициент 2 (Б2): Исторически музей Каварна
Бенефициент 3 (Б3): Военноморската академия "Мирчя чел Бътрън"
Бенефициент 4 (Б4): Национален колеж "Мирчя чел Бътрън"


Кога се изпълнява??
Начална дата: 04.10.2018
Крайна дата: 03.10.2021
Продължителност: 36 месеца


Къде се изпълнява?
Добрич
Констанца


Как се изпълнява?
• Разработване на 3 туристически продукта: лагери за астрономия, звездна навигация и произход
• Разработване на стратегия за валоризиране на природното и културно наследство чрез възстановяване (където е приложимо) и популяризиране
• Създаване на център за върхови постижения, който да има общ образец на региона Констанца-Добрич с цел привличане на туристи
• Организиране на комуникационни събития


Какви ще са резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?
Изпълнение на програмата: 3 създадени интегрирани туристически продукти / услуги, 2 общи стратегии за валоризиране на културното наследство; 1 обща стратегия, политика или план за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчиво икономическо използване
Резултати от програмата: повишаване на броя на нощувките в трансграничния район със 47,000


Статус на проекта
в процес


sitemap


За повече информация можете да се свържете с нас:

Информация за GDPR: www.unimis.ro/bg/Info/gdpr