109. Astronomical phenomena that influence the observations of stars I

Astronomical phenomena that influence the observations of stars I
Fenomene astronomice care influențează observațiile la aștri I
Астрономически явления, които влияят върху наблюденията на звездите I