110. Astronomical phenomena that influence the observations of stars II

Astronomical phenomena that influence the observations of stars II
Fenomene astronomice care influențează observațiile la aștri II
Астрономически явления, които влияят върху наблюденията на звездите II