25. Constellations (part one).

Constellations (part one)
Constelații (partea întâi)
Съзвездия (част първа)