31. Determining the point of the ship with observations in the stars.

Determining the point of the ship with observations in the stars.
Determinarea punctului navei cu observații la aștrii.
Определяне точката на кораба с наблюдения в звездите.