97. Neutron stars I

Neutron stars I
Stele neutronice I
Неутронни звезди I