114. Principles of measuring heights at stars

Principles of measuring heights at stars II
Principiile măsurării înăltimilor la aștri II
Принципи за измерване на височини при звезди II