57. Spherical triangle of geometric position and spherical trigonometry

Spherical triangle of geometric position and spherical trigonometry
Triunghiul sferic de poziție geometrica și trigonometrie sferică
Сферичен триъгълник с геометрично положение и сферична тригонометрия