59. The diurnal motion of the celestial sphere for an observer at a certain latitude

The diurnal motion of the celestial sphere for an observer at a certain latitude
Mișcarea diurnă a sferei cerești pentru un observator la latitudine oarecare
Дневното движение на небесната сфера за наблюдател на определена ширина