4. The passage of the stars through the first vertical. The culmination of the stars. The elongation of the stars

The passage of the stars through the first vertical. The culmination of the stars. The elongation of the stars
Trecerea aștrilor prin primul vertical. Culminația aștrilor. Elongația aștrilor
Преминаването на звездите през първата вертикала. Кулминацията на звездите. Удължаването на звездите