132. The movements of the Earth's artificial satellites I

The movements of the Earth's artificial satellites I
Mișcările sateliților artificiali ai pământului I
Движенията на изкуствените спътници на Земята I