133. The movements of the Earth's artificial satellites II

The movements of the Earth's artificial satellites II
Mișcările sateliților artificiali ai pământului II
Движенията на изкуствените спътници на Земята II