134. The movements of the Earth's artificial satellites III

The movements of the Earth's artificial satellites III
Mișcările sateliților artificiali ai pământului III
Движенията на изкуствените спътници на Земята III