138. The movements of the Earth's artificial satellites. Space station IV

The movements of the Earth's artificial satellites. Space station IV
Mișcările sateliților artificiali ai pământului. Stația spațială IV
Движенията на изкуствените спътници на Земята. Космическа станция IV