155. Calculation of latitude from meridian height. True latitude. True longitude

Calculation of latitude from meridian height. True latitude. True longitude
Calculul latitudinii din înălțimea meridiana. Latitudinea adevărată. Longitudinea adevărată
Изчисляване на географската ширина от височината на меридиана. Истинска географска ширина. Истинската дължина