156. Lower Circummeridian Height. Calculating latitude from meridian altitude.

Lower Circummeridian Height. Calculating latitude from meridian altitude.
Inălțimea circummeridiană inferioară. Calculul latitudinii din înălțimea meridiană.
Долна циркумеридианска височина. Изчисляване на географската ширина от надморската височина на меридиана.