173. Preparation and performance of astronomical observations

Preparation and performance of astronomical observations
Pregătirea și efectuarea observațiilor astronomice
Подготовка и провеждане на астрономически наблюдения