175. Light pollution. Determining the degree of pollution of the moon - Part II

Light pollution. Determining the degree of pollution of the moon - Part II
Poluarea luminoasă. Determinarea gradului de poluare a lunii - Partea II
Светлинно замърсяване. Определяне на степента на замърсяване на Луната - II част