177. Modern astronomical observatory II. Simplified scheme of the universe

Modern astronomical observatory II. Simplified scheme of the universe
Observatorul astronomic modern II. Schema simplificată a universului
Съвременна астрономическа обсерватория II. Опростена схема на Вселената