122. Using the average time. Calendar I

Using average time. Calendar I
Folosirea timpului mediu Calendarul I
Използване на средно време. Календар I