123. Using the average time. Calendar II

Using average time. Calendar II
Folosirea timpului mediu Calendarul II
Използване на средно време. Календар II