Резултати

Очаквани резултати (BG): R2.1 - Брой нощувки на туристи в региона на ТГС

Очаквани резултати (BG): Проектът е пряко свързан с показателя за резултат по програмата, тъй като всички негови дейности са насочени към повишаване на туристическата привлекателност на целевия регион и популяризиране на научния туризъм като ниша за преодоляване на сезонността на морския туризъм. Всяка форма на пътуване включва придвижване от мястото на пребиваване до друго място. Ако това пътуване продължава повече от 1 ден, туристът очевидно се нуждае от специализирани услуги по настаняване за нощувка в района. Според естеството на туристическите продукти, замислени по този проект, за всяко събитие се предполага поне една нощувка. Навигацията по звездите ще започне вечерта и ще продължи през нощта, тъй като това е подходящият момент за наблюдение на звездите. Предполага се, че след като туристите се запознаят с Черно море, те ще искат да открият все повече и повече от региона по всяко време на годината, а не само през летния сезон. Астрономическите лагери могат да продължат, по отношение на астрономическото събитие, дори 3 дни. В течение на една година има поне 50 астрономически събития, които могат да се наблюдават на небето и представляват чудесна възможност за любителите на астрономията да се насладят на своята страст. Очевидно е, че за всяко събитие поне една нощувка на турист ще бъде прекарана в района на проекта, тъй като най-добрият период за наблюдение на звездите е нощта. Що се отнася до археологическия маршрут „Произход“, той ще бъде проектиран така, че да продължи поне 3 дни. Отпечатъците, останали в региона от минали цивилизации, могат да предизвикат интереса на туриста, още повече, ако маршрутът е представен по интерактивен, модерен начин, както е предвидено в проекта. Всички продукти са предназначени да създадат връзка между туриста и региона, така че туристът да има желанието да посети отново региона, за да открие цялото му културно-историческо наследство. И всички продукти ще се популяризират взаимно, като за всяко събитие (навигация, лагер и маршрут) ще бъдат налични рекламни материали за другите две събития, опитвайки се по този начин да рекламират продуктите по интегриран съвместен начин. Именно така ще се засили интересът на туристите към научния туризъм, още повече, че 3-те туристически продукта са иновативни в региона, а всичко ново предизвиква интерес и желание за познание и открития. Научният туризъм се съобразява също така със един сектор, който има огромен потенциал за генериране на туризъм - образователната система (училищен и учебен туризъм). Създадените в рамките на проекта туристически продукти могат успешно да отговорят на нуждите на системата за подготовка и обучение, започвайки от началните класове и завършвайки с академичния етап на обучение. Настоящата образователна система насърчава методологията с активно участие в преподаването / обучението, астрономически лагери / навигация по звезди, представляваща една високоефективна обстановка за преподаване или задълбочаване на знанията за звездите и вселената, както и относно археологическата схема на историята и развитието на цивилизацията. Всеки училищен туризъм, предназначен за научните цели на познанието и обучението, изисква поне една нощувка в региона и може да се извършва по време на образователните програми такива, като „УЧИЛИЩНА СЕДМИЦА ПО ДРУГ НАЧИН“, по време на училищни ваканции или по време на университетски стажове в Румъния и България.