Despre Proiect

Informații tematice

Tematică: turism

Obiectiv specific: Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural, a resurselor precum și a patrimoniului cultural
Obiectiv tematic: (6) conservarea și protejarea mediului și promovarea eficienței resurselor prin:
Prioritate de investiții: (6c) conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Sumarul proiectului

Denumire Project (EN): A joint opened window to the universe mysteries
Acronim Proiect: UNIMIS

Perioada: 2014-2020
Data ultimei actualizări: 2019-10-04

website: www.unimis.ro

Data începerii proiectului: 2018-10-04
Data finalizării proiectului: 2021-10-03
Starea proiectului: În curs de desfășurare

Buget / cheltuieli totale: 1.473.253,99 EUR
Finanțarea Uniunii Europene: 1.252.265,89 EUR

Project UNIMIS

  • Dezvoltarea a 3 produse turistice: Tabere de astronomie, Navigare după stele și Origini
  • Elaborarea strategiei de valorificare a patrimoniului natural și cultural prin restaurare (acolo unde este cazul) și promovare
  • Înființarea unui centru de excelență care să ofere o imagine comună a regiunii Constanța-Dobrich pentru a atrage turiști
  • Organizarea de evenimente de comunicare