Info

ROBG 528

“O fereastră comună deschisă către misterele universului”, eMS 528

Care este scopul?
Obiectivul general al proiectului este valorificarea potențialului turistic al regiunii (atât naturale cât și culturale), prin diversificarea ofertei turistice din regiunea transfrontalieră, axându-se pe turismul științific.


Care este bugetul?
1,473,253.99 euro, din care 1,252,265.87 euro FEDR
Ținta la jumătatea perioadei de implementare: 55,000 euro pentru BL, 18,000 euro pentru B2, 12,900 euro pentru B3 și 4,000 euro pentru B4


Cine implementează proiectul?
Beneficiar Lider (BL): Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța
Beneficiar 2 (B2): Muzeul de Istorie Kavarna
Beneficiar 3 (B3): Academia Navală Mircea cel Bătrân
Beneficiar 4 (B4): Colegiul Național Mircea cel Bătrân


Care este perioada de implementare?
Data de începere: 04.10.2018
Data de încheiere: 03.10.2021
Durata: 36 luni


Unde se implementează?
Dobrich
Constanța


Ce se va întâmpla?
• Dezvoltarea a 3 produse turistice: Tabere de astronomie, Navigare după stele și Origini
• Elaborarea strategiei de valorificare a patrimoniului natural și cultural prin restaurare (acolo unde este cazul) și promovare
• Înființarea unui centru de excelență care să ofere o imagine comună a regiunii Constanța-Dobrich pentru a atrage turiști
• Organizarea de evenimente de comunicare


Care vor fi rezultatele (în ce constă contribuția la program)?
Realizările programului: 3 produse/servicii turistice integrate create, 2 strategii și planuri de management pentru valorificarea patrimoniului cultural și natural; 1 strategie comună, plan politic sau de management pentru valorificarea (inclusiv creșterea gradului de conștientizare) a patrimoniului cultural și natural prin restaurarea și promovarea acestuia pentru utilizări economice durabile
Rezultatele programului: 47.000 de înnoptări turistice în regiunea transfrontalieră


Stadiul proiectului
în derulare


sitemap


Pentru mai multe înformații, ne puteți contacta:

Informații GDPR: http://www.unimis.ro/ro/info/gdpr